Leefkracht Jeugdzorg dyscalculie

Moeite met rekenen door dyscalculie

Sommige kinderen hebben veel moeite met het toepassen van rekenregels of met klokkijken. Wanneer jouw kind rekenproblemen heeft die niet overgaan door het doen van extra oefeningen thuis of in de klas, kan extra onderzoek nodig zijn. Mogelijk is er sprake van dyscalculie.

Diagnose stellen

De diagnose dyscalculie wordt pas gesteld als de rekenproblemen zeer ernstig zijn, als er sprake is van een achterstand ten opzichte van de gehele ontwikkeling en als er sprake is van een hardnekkig probleem. Een orthopedagoog en een gezondheidspsycholoog van Leefkracht Jeugdzorg brengen tijdens een onderzoek samen met jou en je kind in beeld wat de struikelblokken zijn. Ook kijken ze welke begeleiding al heeft plaatsgevonden en wat dit heeft opgeleverd. Het onderzoek wordt altijd vooraf gegaan door een intakegesprek. Na het onderzoek vindt er een eindgesprek plaats waarin de conclusie van het onderzoek wordt besproken en waarin er handelingsgerichte adviezen worden gegeven. Je ontvangt na afloop van het onderzoekstraject het onderzoeksverslag.

Begeleidingstraject

Is er nog geen sprake van een zogenaamd hardnekkig probleem bij je zoon of dochter? Dan starten we een begeleidingstraject. We werken dan een aantal weken intensief aan de rekenvaardigheden die aandacht vragen. Aan het einde van het traject bekijken we het rekenniveau opnieuw en beoordelen we of de hardnekkigheid van de rekenproblemen alsnog is aangetoond. De diagnose dyscalculie kan dan, na onderzoek, mogelijk worden gesteld.

Neem contact op

Meer weten over het dyscalculieonderzoek? Neem contact met ons op via 0485 52 00 54 of stuur een e-mail naar info@leefkracht-jeugdzorg.nl.

 

 

Vestigingen

  • Boxmeer
  • Deurne
  • Venray