Leefkracht Jeugdzorg dyslexie

Dyslexie

Als lezen en spellen niet vanzelfsprekend zijn

Als het leren lezen en spellen bij jouw kind niet vanzelf gaat, kan dat wijzen op dyslexie. Het lees- en spellingniveau van kinderen met dyslexie is opvallend lager dan hun niveau bij andere vakken; ze draaien bijvoorbeeld bij het lezen de b en d regelmatig om en maken veel hardnekkige spelfouten. Sommige van deze signalen zijn al zichtbaar op de basisschool, maar ook op de middelbare school kan dyslexie zich openbaren. Bijvoorbeeld als het leren van vreemde talen moeizaam gaat of als je kind in tijdnood komt bij toetsen.

Ernstige dyslexie of gewoon dyslexie?

Als het lees- en/of spellingniveau van je kind zeer zwak is in vergelijking met leeftijdgenoten (behorende tot de laagste 10 – 16%) én als er géén sprake is van bijkomende stoornissen kan er sprake zijn van ernstige dyslexie (ED). De achterstand in lezen en/of spellen is dan zo groot dat het zonder behandeling moeilijk is om te functioneren in de maatschappij. Dyslexie kan echter ook worden vastgesteld bij kinderen met een beperking als AD(H)D of autisme, maar dan is er sprake van meervoudige dyslexie. Ook kinderen die niet tot de laagste 10 – 16% behoren, maar net wat hoger scoren bij lezen en/of spelling kunnen dyslexie hebben. Dit wordt dan geen ernstige dyslexie genoemd, maar gewoon dyslexie.

(Vergoed) dyslexieonderzoek

Voorafgaand aan het dyslexieonderzoek vindt er een intakegesprek plaats met jou als ouder (en eventueel je zoon of dochter) waarin de hulpvraag en de ontwikkeling van je kind wordt besproken. Tijdens het onderzoek zelf brengt een orthopedagoog van Leefkracht Jeugdzorg in samenwerking met een gezondheidszorgpsycholoog het huidige lees- en spellingniveau van je kind in kaart, beoordeelt een aantal noodzakelijke (leer- en psychologische-) voorwaarden voor het lezen en spellen en stelt de intelligentie van je kind vast. Wij werken volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling. De onderzoeksresultaten worden beschreven in een verslag en met je besproken tijdens een eindgesprek. Als er sprake is van (ernstige) dyslexie geven we een dyslexieverklaring af. Mogelijk komt je kind in aanmerking voor een vergoed dyslexieonderzoek. Je kind moet dan wel tussen de 7 en 12 jaar oud zijn. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind? Neem contact met ons op!

Intensieve ondersteuning

De diagnose dyslexie kan pas worden gesteld nadat je zoon of dochter aantoonbaar intensieve ondersteuning heeft gehad. Dit beoordeelt een van onze orthopedagogen in het voorstadium van het onderzoek. Is er nog geen sprake van voldoende intensieve ondersteuning? Dan denken we graag met je mee over een passende invulling van de ondersteuning of bieden we een begeleidingstraject. Tijdens zo’n begeleidingstraject brengen we eerst het huidige lees- en spellingniveau in kaart. We gaan vervolgens een aantal weken intensief werken aan het aanleren en toepassen van lees- en/of spellingstrategieën, als antwoord op kwesties die je zoon of dochter lastig vindt. Aan het einde van het traject bepalen we het lees- en spellingniveau opnieuw. Als er geen of slechts zeer minimale vorderingen zijn gemaakt, is de hardnekkigheid van de problematiek aangetoond en kan, na onderzoek, de diagnose dyslexie mogelijk worden gesteld. We geven dan een dyslexieverklaring af.

Dyslexiescreening

In sommige gevallen wordt niet direct een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, maar kiezen we voor een screening. Hiervoor komt je kind in aanmerking wanneer er beperkte aanwijzingen voor dyslexie zijn. Na deze screening bepalen we in overleg met jou als ouder of verder onderzoek nodig is. Zo ja, dan plannen we dit meteen in.

Oefenen lees- en spellingvaardigheden

Als er sprake is van ED, wordt er een dyslexiebehandeling opgestart. De behandeling duurt maximaal anderhalf jaar. Wekelijks vindt er een behandelsessie van 45 minuten plaats. De behandeling kan op school of bij Leefkracht Jeugdzorg plaatsvinden. Samen met je kind oefenen we de technische leesvaardigheid op klank-, woord- en tekstniveau en de spellingvaardigheid op letter- en woordniveau. Daarnaast besteden we aandacht aan het leren omgaan met dyslexie.

Neem contact op

Meer weten over het (vergoed) dyslexieonderzoek of over de dyslexiescreening? Neem contact met ons op via 0485 52 00 54 of stuur een e-mail naar info@leefkracht-jeugdzorg.nl.

 

 

Vestigingen

  • Boxmeer
  • Deurne
  • Venray